top of page
dns_920x420.jpg
shape_B_06.png
shape_B_02.png
shape_B_02.png

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ DNS

Το σεμινάριο είναι τριήμερο και  απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές, Οστεοπαθητικούς, Χειροπράκτες.
 
 
Διοργάνωση:

Nakas Medical

info@nakasmedical.gr

210 0106772

 

Χώρος διεξαγωγής:

Nakas Medical

Γλώσσα Σεμιναρίου

Αγγλική µε μετάφραση στα ελληνικά

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου εδώ:

shape_B_02.png

01. Σεμινάριο DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization)


Δυναµική Νευροµυϊκή Σταθεροποίηση (DNS)

Το νευρικό σύστηµα δηµιουργεί πρότυπα που καθορίζουν την ανθρώπινη στάση, την κίνηση και το βάδισµα. Αυτός ο «έλεγχος κινητικών προτύπων» καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό κατά τα πρώτα κρίσιµα έτη ζωής. Ως εκ τούτου, η "Σχολή της Πράγας" δίνει έµφαση στις πτυχές των νευροαναπτυξιακών προτύπων, προκειµένου να εκτιµήσει και να αποκαταστήσει τη δυσλειτουργία του κινητικού συστήµατος και των σχετικών συνδρόµων.

 

Η "Σχολή Αποκατάστασης και Χειροπρακτικής της Πράγας” ιδρύθηκε από νευρολόγους/φυσιάτρους, οι οποίοι ήταν γίγαντες στο κίνηµα αποκατάστασης του 20ού αιώνα: οι καθηγητές Vaclav Vojta, Karel Lewit, Vladimir Janda και Frantisek Vele.

 

Με βάση τις πρωτοποριακές αρχές νευροαναπτυξιακής και αποκατάστασης που περιγράφονται από αυτούς τους µέντορες, ο Pavel Kolar έχει οργανώσει την επόµενη γενιά κλινικών πρωτοκόλλων που έχουν σχεδιαστεί για την αποκατάσταση και τη σταθεροποίηση της κινητικής λειτουργίας. Αυτή η νέα προσέγγιση αποκατάστασης ονοµάζεται Δυναµική Νευροµυϊκή Σταθεροποίηση (DNS).

 

Στόχοι σεμιναρίου DNS
 • Κατανόηση των βασικών αρχών της αναπτυξιακής κινησιολογίας µε έμφαση στην ανάπτυξη κατά το πρώτο έτος της ζωής

 • Προσδιορισµός και περιγραφή βασικών ορόσηµων στην ανθρώπινη ανάπτυξη

 • Παρουσίαση των τριών επιπέδων αισθητηριακού ελέγχου στην αξιολόγηση και θεραπεία

 • Σχέση µεταξύ της ανάπτυξης κατά το πρώτο έτος της ζωής και της παθολογίας του κινητικού συστήματος κατά την ενηλικίωση

 • Εισαγωγή νέας ορολογίας σχετικής µε την αποκατάσταση, όπως η λειτουργική κεντρική άρθρωση, το fixum punctum, το κινητό σημείο και το ολοκληρωμένο σύστημα σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης.

 • Καθορισµός της ιδανικής σταθεροποίησης της στάσης από αναπτυξιακή άποψη: ρύθµιση της ενδοκοιλιακής πίεσης, διπλός ρόλος του διαφράγµατος στη σταθεροποίηση και στην αναπνοή, σταθεροποίηση µέσω συστολής.

 • Εντοπισµός κοινών στερεοτύπων ελαττωµατικής σταθεροποίησης της στάσης (“open scissors syndrome”, forward drown posture, backward drown posture, “hour glass syndrome”)

 • Επεξήγηση και επίδειξη της βιοµηχανικής των οµόλογων, ipsilateral και contralateral πρότυπα µετακίνησης της στάσης, κλειστές και ανοιγµένες κινηµατικές αλυσίδες, βήµα προς τα εµπρός και υποστήριξη

 • Αξιολόγηση και διόρθωση τα κακών αναπνευστικών προτύπων

 • Συσχετισµός µεταξύ κακών προτύπων αναπνοής και λειτουργικής παθολογίας του κινητικού συστήµατος

 • Αξιολόγηση του ενσωµατωµένου συστήµατος σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης, τόσο οπτικά όσο και χρησιµοποιώντας δυναµικές δοκιµές λειτουργίας

 • Ενσωµάτωση των διορθωτικών ασκήσεων µε βάση τις λειτουργικές δοκιµές DNS και τις αναπτυξιακές θέσεις: άσκηση σε οµόλογες στατικές θέσεις, µεταφορά θέσης κατά τη διάρκεια της κινητικής λειτουργίας, πρόοδος της άσκησης χρησιµοποιώντας ασταθείς επιφάνειες, αυξηµένη δυσκολία των ασκήσεων µε αντίσταση, διπλή εργασία και άλλες προκλήσεις

 • Αποσαφήνιση πώς οι διορθωτικές ασκήσεις DNS µπορούν να ενσωµατωθούν µε άλλα προγράµµατα αποκατάστασης

 • Κάλυψη των βασικών εφαρµογών του DNS στην αθλητική εκπαίδευση και αποκατασταση.

 • Παροχή βασικών εξηγήσεων κλινικής διαχείρισης για τους κλινικούς ιατρούς, ώστε να ενσωµατώσουν καλύτερα την προσέγγιση DNS στην πρακτική τους, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης των ασθενών

shape_B_03.png
​Το σεμινάριο είναι διήμερο και απευθύνεται σε γυμναστές και  βοηθούς παραϊατρικών επαγγελμάτων 
 

Διοργάνωση:

Nakas Medical

info@nakasmedical.gr

210 0106772

 

Χώρος διεξαγωγής:

Nakas Medical

 

Γλώσσα Σεμιναρίου

Αγγλική µε μετάφραση στα ελληνικά

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου εδώ:

02. Σεμινάριο Dynamic Neuromuscular Stabilization according to KolarDNS Exercise Course for Exercise Professionals

 

Η αιτιολογία του μυοσκελετικού πόνου, ιδιαίτερα ο πόνος στην μέση, συχνά αξιολογείται από ανατομική και βιομηχανική άποψη και η επίδραση εξωτερικών δυνάμεων (δηλ. Φόρτισης) που δρουν στην σπονδυλική στήλη. Αυτό που συχνά λείπει είναι η αξιολόγηση των εσωτερικών δυνάμεων που προκαλούνται από το μυϊκό σύστημα του ασθενούς. Η σταθεροποιητική λειτουργία των μυών διαδραματίζει έναν κρίσιμο και καθοριστικό ρολο, ο οποίος με τη σειρά του εξαρτάται από την ποιότητα του ελέγχου του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ).

 

Η προσέγγιση του καθηγητή Kolar στη Δυναμική Νευρομυϊκή Σταθεροποίηση (DNS) είναι μια νέα και μοναδική προσέγγιση που εξηγεί τη σημασία των νευροφυσιολογικών αρχών του συστήματος κίνησης. Το DNS περιλαμβάνει αρχές της αναπτυξιακής κινησιολογίας κατά το 1ο έτος της ζωής. αυτές οι αρχές ορίζουν ιδανικές στάσεις στάσης, αναπνευστικά στερεότυπα και λειτουργική συγκέντρωση των αρθρώσεων από ένα «νευροαναπτυξιακό» μοντέλο.

 

Το DNS παρουσιάζει ένα κρίσιμο σύνολο λειτουργικών δοκιμασιών για την ανάλυση της ποιότητας της λειτουργικής σταθερότητας των σταθεροποιητών της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων και για την υποβοήθηση στην εύρεση του «βασικού συνδέσμου» της δυσλειτουργίας. Η προσέγγιση της κατάρτισης σταθεροποίησης βασίζεται σε οντογενετικά παγκόσμια ορθοστατικά μοτίβα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να βελτιστοποιηθεί η κατανομή των εσωτερικών δυνάμεων των μυών που δρουν σε κάθε τμήμα της σπονδυλικής στήλης και / ή σε οποιαδήποτε άλλη άρθρωση. Στην έννοια της εκπαίδευσης DNS, η εκπαίδευση και η συμμετοχή των ασθενών είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο ιδανικός συντονισμός μεταξύ όλων των σταθεροποιητικών μυών για την επίτευξη και καλύτερων αθλητικών επιδόσεων.

 

Οι συμμετέχοντες στο μάθημα DNS Sport συμβουλεύονται πώς να ξεκινήσουν την κατάρτιση της ιδανικής λειτουργίας στάσης-σταθεροποίησης σε βασικές, δηλαδή τις ευκολότερες θέσεις και πώς να προχωρήσουν με την άσκηση χρησιμοποιώντας πιο δύσκολες θέσεις, εφαρμόζοντας αντίσταση και / ή προσθέτοντας κίνηση των άκρων για να ικανοποιήσουν τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη και τους αθλητικούς στόχους.

bottom of page