Πελματογράφος

Η εταιρεία μας διαθέτει στην Ελληνική αγορά τους νέους πελματογράφους T-Plate ,WinTrack mini και Wintrack της  Medicapteurs France SAS αναβαθμίζοντας  τις υπηρεσίες των χώρων υγείας με ποιοτητικες επιλογές. 

Λογισμικό Πελματογράφων

Όλοι οι πελματογράφοι συνοδεύονται από το αντίστοιχο λογισμικό με στόχο την πληρέστερη διαχείριση των ασθενών με την μέγιστη απόδοση. Διαθέτει δυνατότητα τρισδιάστατων απεικονίσεων αλλά και ανάλυση της κίνησης σε video.

Πρόκειται για λογισμικό με φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη, είναι γρήγορο, ευέλικτο και σταθερό με δυνατότητα στατικής, δυναμικής ανάλυσης, ανάλυση Βάδισης και ανάλυση ισορροπίας.

Για την οικονομική μας προσφορά και πληροφορίες για τα  τεχνικά χαρακτηριστικά καλέστε μας στο 2100106772 .

Πελματογράφος

0,00 €Τιμή