top of page

Πληροφορίες και γενικοί όροι χρήσης

 

Όροι Χρήσης

To NAKAS MEDICAL ESHOP είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της εταιρείας «NAKAS MEDICAL», που εδρεύει στην οδό Σουλίου 55, τ.κ. 17342, Άγιος Δημήτριος.

 

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την κάθε επίσκεψη ή χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία μας. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να μην κάνετε χρήση τους. 

 

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

 

Η εταιρεία μας, δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε επισκέπτες / χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει.

 

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.nakasmedical.gr, οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού και του Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη και αντισυμβατική χρήση του περιεχομένου των παραπάνω σελίδων και να μην τις χρησιμοποιεί για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχομένου, βλαβερό, ενοχλητικό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, χυδαίο που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο και δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

 

Οποιαδήποτε δε ζημία προκληθεί στον δικτυακό τόπο και στο δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη. Περαιτέρω ο επισκέπτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου τεκμαίρεται αμάχητα ως γενόμενη από αυτόν τον ίδιο.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, που αναρτάται από την εταιρεία μας συμπεριλαμβανομένων, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας μας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

 

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή, αποθήκευση, μεταπώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας μας.

 

Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου σε απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντα με την προϋπόθεση της αναγραφής της προέλευσής του χωρίς αυτό να σημαίνει την καθ' οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση προς τους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης για άλλον σκοπό εκτός της προσωπικής τους ενημέρωσης.

 

Περιορισμός ευθύνης δικτύου

Η εταιρεία μας, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση όμως, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της εταιρείας μας για οιαδήποτε ζημία συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αποθετικής τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή την χρήση αυτού. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης, ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η εταιρεία μας, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης η εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή του κοινού, λειτουργούν αδιάκοπα και χωρίς λάθη τους ή παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση / αντιγραφή / φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης / χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

 

Δεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο δικτυακός τόπος παραπέμπει μέσω «δεσμών», links / hyperlinks ή διαφημιστικών banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη των δικτυακών αυτών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στην ευθύνη των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

 

Ενημερωτικά δελτία / Newsletters

Τα newsletters τα οποία τυχόν λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών του δικτυακού τόπου ή και της διαγραφής του από αυτές.

 

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του NAKAS MEDICAL ESHOP διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η εταιρεία μας έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών και πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.nakasmedical.gr. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

 

Τρόποι αποστολής

Τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του E SHOP αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο!

 

Ελλάδα

Tα προϊόντα μας αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα με υπηρεσία courier καθημερινά στον χώρο επιλογής σας εύκολα και αξιόπιστα.

 • Σας κάνουμε ΔΩΡΟ τα Μεταφορικά (3€) σε όλα τα προϊόντα για παραγγελίες άνω των 59€ εκτός από υπερμεγέθη προϊόντα με βάρος μεγαλύτερο από 8 κιλά.

 • Για παραγγελίες κάτω των 59€, η χρέωση των μεταφορικών είναι (3€) σε όλη την Ελλάδα, εκτός από τα υπερμεγέθη προϊόντα με βάρος μεγαλύτερο από 8 κιλά.

Υπερμεγέθη προϊόντα

Τα υπερμεγέθη προϊόντα με ογκώδη δέματα (άνω των 8 κιλών) αποστέλλονται κατόπιν συνεννόησης για το ακριβές κόστος αποστολής

Σημείωση: Η επιλογή της αντικαταβολής δεν είναι διαθέσιμη για τα υπερμεγέθη και ογκώδη προϊόντα. 

 

Παράδοση προϊόντων

Εάν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας μέχρι τις 15:00 το απόγευμα (Δευτέρα-Παρασκευή), η αποστολή γίνεται συνήθως την ίδια ημέρα και παραλαμβάνεται σε μία έως τρεις εργάσιμες ημέρες. Η παράδοση παραγγελιών τα Σάββατα είναι δυνατή με επιπλέον επιβάρυνση 4€ (οι εταιρείες courier παραδίδουν δέματα από Δευτέρα έως Παρασκευή).

 

Οι παραπάνω αναφορές για το κόστος αποστολής των προϊόντων δεν ισχύουν για αγορές εκτός Ελλάδας. Για αγορές εκτός Ελλάδας θα ενημερώνεστε από εμάς για το ακριβές κόστος αποστολής.

 

Για την Πολιτική επιστροφών παρακαλώ πατήστε εδώ

 

Κύπρος

Οι αποστολές των παραγγελιών προς την Κύπρο γίνονται σε 2-3 εργάσιμες ημέρες, εφόσον τα προϊόντα είναι διαθέσιμα. Τα έξοδα αποστολής είναι 21€ για παραγγελίες μέχρι τα δύο (2) κιλά βάρους. Για παραγγελίες μεγαλύτερες των δύο (2) κιλών, ακολουθούμε τον τιμοκατάλογο της μεταφορικής με κόστος που υπολογίζεται αυτόματα ανά 0,5 κιλό. Για αποστολή με αντικαταβολή υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 6€.

 

Τρόποι πληρωμής

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:

 • Κατάθεση / έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό

 • Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

 

Στο NAKAS MEDICAL ESHOP μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

​​

 

Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας μας

Έχετε την δυνατότητα να προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε:

Εθνική Τράπεζα 

Αριθμός Λογαριασμού: 156/004705-85
IBAN: GR15 0110 1560 0000 1560 0470 585

Eurobank

Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0008.38.0201144098
IBAN: GR65 0260 0080 0003 8020 1144 098

 

Εφόσον πραγματοποιήσετε την κατάθεση, θα πρέπει να μας αποστείλετε το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής στο email: info@nakasmedical.gr

 

Αντικαταβολή

Έχετε την δυνατότητα να πληρώσετε με αντικαταβολή, εφόσον θέλετε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας κατά την παράδοσή της.

​Η Αντικαταβολή δεν ισχύει:

 • για αγορά προϊόντων, συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 200€

 • για υπερμεγέθη /ογκώδη προϊόντα (βάρος μεγαλύτερο από 8 κιλά)

 

 

Πιστωτική Κάρτα

Προς το παρόν η υπηρεσία πληρωμής με κάρτα δεν είναι ενεργοποιημένη.

 

Paypal

Προς το παρόν η υπηρεσία πληρωμής με paypal δεν είναι ενεργοποιημένη.

 

Πολιτική επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους:

 • σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας μας σας παραδόθηκαν προϊόντα διαφορετικά από τα προϊόντα που παραγγείλατε.

 • σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει μέρος αυτού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης.

 

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την καταβολή του τιμήματος που μας καταβάλατε σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του κατασκευαστή, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης.

Η εταιρεία μας ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της.

 

Οι επιστροφές πραγματοποιούνται εύκολα και απλά για σας, με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Επιστρέφετε το προϊόν που αγοράσατε, με την προϋπόθεση ότι είναι στην αρχική του συσκευασία και δεν έχει χρησιμοποιηθεί

 • ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ μπορεί να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του προϊόντος / προϊόντων από την ημερομηνία που αναγράφεται στο παραστατικό πώλησης

Μόλις ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος από τον αρμόδιο υπάλληλό μας, θα γίνει πίστωση του προϊόντος ή επιστροφή του καταβεβλημένου ποσού, σε 10 εργάσιμες ημέρες σε λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.

 

Διαδικασία επιστροφής

Επικοινωνήστε μαζί μας με το Τμήμα Επιστροφών τηλεφωνικά στο 2100106772 ή αποστείλετε e-mail στο info@nakasmedical.gr με τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν.

 

Ενέργειες σε περίπτωση που παραλάβατε το προϊόν μας μέσω μεταφορικής εταιρείας

 • Για να είναι προστατευμένο το προϊόν κατά την αποστολή του, συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί.

 • Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία ένα έγγραφο (δήλωση υπαναχώρησης) στο οποίο μας παραθέτετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα, εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή.

 • Αποστέλλετε το δέμα στην εταιρεία μας ( Nakas Medical στην Σουλίου 55, τ.κ. 17342, Άγιος Δημήτριος, υπόψη Τμήματος Επιστροφών), μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών από την οποία παραλάβατε την παραγγελία σας.

Σημείωση: Το προς επιστροφή / αντικατάσταση προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγραφα της εταιρείας μας, τα οποία συνόδευαν το προϊόν κατά την αποστολή του.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για την επιστροφή του προϊόντος, τον προϊόν δεν γίνεται αποδεκτό από την εταιρεία μας και επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

 

Κόστος μεταφοράς
 • Τα έξοδα επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων, επιβαρύνουν τον πελάτη.

 • Σε περίπτωση επιστροφής / αντικατάστασης κάποιου ελαττωματικού προϊόντος, τα έξοδα αποστολής βαρύνουν αρχικά τον πελάτη και εφόσον αποδειχθεί ότι το προϊόν είναι πραγματικά ελαττωματικό η εταιρεία μας, υποχρεούται στην επιστροφή του κόστους μεταφοράς και την αντικατάσταση του προϊόντος, ή σε επιστροφή χρημάτων που αντιστοιχούν στο κόστος του προϊόντος που πλήρωσε ο πελάτης κατά την αγορά.

 • Το νέο προϊόν που αντικαθιστά το ελαττωματικό, αποστέλλεται στον πελάτη χωρίς επιπλέον χρέωση.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη στον δικτυακό τόπο διέπεται από τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 2779/99, Π.Δ. 207 / 1998. Π.Δ. 79 / 2000 και άρθρο 8 Ν. 2819 / 2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

 

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο στις αρμόδιες και μόνον Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης για λόγους επικοινωνίας, και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.

Επιπλέον στη περίπτωση προς άλλους δικτυακούς τόπους «δεσμών» links, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

 

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 ν. 2472/1997, ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημα του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την εταιρεία μας Nakas Medical.

 

shape_B_03.png
shape_B_04.png
shape_B_03.png
shape_B_02.png
τρόποι αποστολής
τρόποι πληρωμής
πολιτική επιστροφών
bottom of page